Budżet Miasta poznania 2022

Nasz wspólny rok

Budżet Miasta Poznania

Przejdź do kolejnej sekcji

4 488 000 000 zł

Wydatki: 5 307 000 000 zł

Deficyt: 819 000 000 zł

3 756 000 000 zł

2019

4 385 000 000 zł

2020

4 358 000 000 zł

2021

DOCHODY
4 358 000 000 zł

Przychody
Udział w PIT, CIT 1 389 000 000
Podatki lokalne i opłaty 1 027 000 000
Subwencja ogólna 808 000 000
Dotacje celowe 763 000 000
Pozostałe dochody 417 000 000
Sprzedaż majątku 84 000 000

WYDATKI
5 307 000 000 zł

Oświata

1 471 000 000

Drogi

579 000 000

Rewitalizacja
i gospodarka przestrzenna, mieszkalnictwo

141 000 000

Bezpieczeństwo

101 000 000

Obsługa długu

45 000 000

Komunikacja miejska

1 083 000 000

Sprawy obywatelskie i administracja

333 000 000

Kultura

147 000 000

Wpłaty do budżetu państwa

106 000 000

Polityka społeczna, rodzinna i zdrowie

669 000 000

Gospodarka komunalna
zieleń

452 000 000

Sport

90 000 000

Rezerwy

90 000 000

Kwoty podano w złotych polskich w zaokrągleniu do setek tysięcy

5 307 000 000 zł

27,7%
Oświata
1 471 000 000
Edukacja
to podstawa
Najważniejsze wydatki bieżące:
1 129 400 000
Utrzymanie placówek samorządowych
(w tym wynagrodzenia)
253 500 000
Dofinansowanie placówek niesamorządowych
13 600 000
Realizacja projektów edukacyjnych
12 600 000
Dowożenie uczennic i uczniów ze specjalnymi potrzebami
20,4%
Komunikacja miejska
1 083 000 000
Coraz lepiej
skomunikowani
Najważniejsze wydatki bieżące:
435 200 000
Obsługa linii tramwajowych i autobusowych MPK
(w tym dopłata Miasta)
86 800 000
Obsługa linii autobusowych
8 przewoźników gminnych
8 100 000
Organizacja sprzedaży biletów
9 000 000
Utrzymanie Poznańskiego Roweru Miejskiego
8 500 000
Zarządzanie i utrzymanie infrastruktury torowo-
-przystankowej
12,6%
Polityka społeczna, rodzinna i zdrowie
669 000 000
Wspieramy się
w potrzebie
Najważniejsze wydatki bieżące:
180 000 000
Świadczenia w ramach programu 500+
192 225 000
Polityka prorodzinna, żłobki, Centrum Inicjatyw Rodzinnych, świadczenia rodzinne
116 725 700
Opieka całodobowa i wsparcie dzienne seniorów
6 400 000
Programy zdrowotne, w tym „in vitro” i 24h gabinet ginekologiczno-urologiczny
4 100 000
Działania na rzecz seniorów, w tym „Poznań Viva Senior"
10,9%
Drogi
579 000 000
Żeby było nam
po drodze
Najważniejsze wydatki bieżące:
68 300 000
Utrzymanie i remonty dróg oraz obiektów inżynieryjnych
40 700 000
Utrzymanie czystości na jezdniach i chodnikach
24 800 000
Oświetlenie dróg publicznych
10 200 000
Utrzymanie zieleni przydrogowej
8,5%
Gospodarka komunalna, ochrona środowiska, zieleń
452 000 000
Zielono
nam
Najważniejsze wydatki bieżące:
199 200 000
System gospodarki odpadami dla Miasta
28 800 000
Utrzymanie Palmiarni i ZOO
18 800 000
Utrzymanie terenów zieleni, parków, zieleńców, trawników, lasów (powyżej 3 tys. ha)
7 000 000
Utrzymanie cmentarzy komunalnych
4 500 000
Utrzymanie schroniska dla zwierząt
2,8%
Kultura
147 000 000
Kultura
dostępna
Najważniejsze wydatki bieżące:
24 300 000
Dofinansowanie przedstawień w teatrach (w tym premier)
21 100 000
Dofinansowanie działalności Biblioteki Raczyńskich
11 100 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury
5 200 000
Opieka nad zabytkami
1,7%
Sport
90 000 000
Zasilamy aktywnych
fizycznie
Najważniejsze wydatki bieżące:
27 800 000
Udostępnianie obiektów sportowych
5 600 000
Imprezy sportowe, rozgrywki ligowe
5 900 000
Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych
7 100 000
Zajęcia sportowo-
-rekreacyjne
900 000
Zajęcia nauki pływania dla klas 2-3
700 000
Nagrody, wyróżnienia oraz stypendia sportowe
1,9%
Bezpieczeństwo
101 000 000
Dbamy o porządek
i bezpieczeństwo
Najważniejsze wydatki bieżące:
52 800 000
Zapewnienie bezpieczeństwa przez Straż Pożarną
30 300 000
Zapewnienie porządku i ładu przez Straż Miejską
4 500 000
Utrzymywanie hydrantów wykorzystywanych do celów przeciwpożarowych
1 000 000
Wsparcie bieżące i inwestycyjne ochotniczych straży pożarnych
Array ( [0] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2019/06/1.jpg [1] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2019/06/2.jpg [2] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2022/01/II-centrum.jpg [3] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2021/01/gr.png [4] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2019/06/4.jpg [5] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2019/06/5.jpg [6] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2022/01/pst-1-e1643044751313.jpg [7] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2021/01/stary.png [8] => [9] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2021/01/fort.png [10] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2021/01/62.jpg [11] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2021/01/malta.png [12] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2021/01/szkola-chorlana.png [13] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2022/01/obrazekpic11016167727299660with-ratio16_9.jpg [14] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2022/01/obrazekpic11016160057285768with-ratio16_9.jpg [15] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2022/01/obrazekpic11016150883268560with-ratio16_9.jpg [16] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2020/01/ul-sw-wawrzynca-obecniepic11016118398197406with-ratio16_9.jpg [17] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2022/01/obrazekpic11016173788312330with-ratio16_9.jpg [18] => [19] => [20] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2022/01/Bez-tytułu-e1643058996908.png [21] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2022/01/obrazekpic11185161490288073with-ratio16_9.jpg [22] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2022/01/pokrzywno2.jpg [23] => [24] => [25] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2022/01/obrazekpic11016140137247849with-ratio16_9.jpg [26] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2022/01/gmin.jpg [27] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2022/01/rower.jpg [28] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2022/01/zieleń-e1643065323207.png [29] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2022/01/kiekrz.png [30] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2022/01/obrazekpic11016170598305723with-ratio16_9.jpg [31] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2022/01/obrazekpic11016137761241968with-ratio16_9.jpg [32] => [33] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2022/01/kiekrz-1.png [34] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2022/01/obrazekpic11016115093189223with-ratio16_9.jpg [35] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2022/01/przedszkole.jpg )

INWESTYCJE
1 372 000 000 zł

ZmieniajMY miasto!

10.

edycja PBO

22 mln zł

na realizację

150

pomysłów

81 115

mieszkańców zagłosowało

35

zwycięskich projektów

Masz pomysł lub chcesz dowiedzieć się więcej?

Szczegółowy budżet Miasta znajdziesz
w zakładce /Finanse, budżet na stronie: www.bip.poznan.pl

Jeśli masz pytania, zadzwoń na infolinię: 61 646 33 44
© Urząd Miasta Poznania 2019
Polityka cookies

Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
Logo Poznania URZĄD MIASTA POZNANIA, PL. KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ WWW.BIP.POZNAN.PL

Strona internetowa wspierana jest przez: Website Style