Budżet Miasta poznania 2022

Nasz wspólny rok

Budżet Miasta Poznania

Przejdź do kolejnej sekcji

5 409 697 966 zł

Wydatki: 6 251 359 579 zł zł

Deficyt: 841 661 613 zł zł

4 358 213 779 zł zł

2021

4 488 104 105 zł zł

2022

4 665 271 800 zł zł

2023

DOCHODY
5 409 697 966 zł

Przychody
Udział w PIT, CIT 1 961 000 000
Podatki lokalne i opłaty 1 212 000 000
Subwencja ogólna 1 229 000 000
Dotacje celowe 512 000 000
Pozostałe dochody 443 000 000
Sprzedaż majątku 53 000 000

WYDATKI
6 251 000 000 zł

Oświata

2 069 000 000

Drogi

588 000 000

Rewitalizacja
i gospodarka przestrzenna, mieszkalnictwo

152 000 000

Bezpieczeństwo

126 000 000

Obsługa długu

144 000 000

Komunikacja miejska

943 000 000

Sprawy obywatelskie i administracja

453 000 000

Kultura

265 000 000

Wpłaty do budżetu państwa

139 000 000

Polityka społeczna, rodzinna i zdrowie

647 000 000

Gospodarka komunalna
zieleń

471 000 000

Sport

138 000 000

Rezerwy

116 000 000

Kwoty podano w złotych polskich w zaokrągleniu do setek tysięcy

5 307 000 000 zł

33,1%
Oświata
2 069 000 000
Edukacja
to podstawa
Najważniejsze wydatki bieżące:
1 457 000 000
Utrzymanie placówek samorządowych
(w tym wynagrodzenia)
424 000 000
Dofinansowanie placówek niesamorządowych
4 500 000
Realizacja projektów edukacyjnych
50 500 000
Dowożenie uczennic i uczniów ze specjalnymi potrzebami
133 000 000
Inwestycje oświatowe
15,1%
Komunikacja miejska
943 000 000
Coraz lepiej
skomunikowani
Najważniejsze wydatki bieżące:
586 900 000
Obsługa linii tramwajowych i autobusowych MPK
(w tym dopłata Miasta)
124 000 000
Obsługa linii autobusowych
8 przewoźników gminnych
10 800 000
Poznańska Kolej Metropolitalna oraz honorowanie biletów okresowych ZTM w pociągach na terenie Poznania
1 800 000
Wsparcie przewozów pasażerskich w ramach komunikacji autobusowej PKS
8 500 000
Organizacja sprzedaży biletów
15 200 000
Zarządzanie i utrzymanie infrastruktury torowo-
-przystankowej
10,4%
Polityka społeczna, rodzinna i zdrowie
647 000 000
Wspieramy się
w potrzebie
Najważniejsze wydatki bieżące:
0
Świadczenia w ramach programu 500+
232 000 000
Polityka prorodzinna, żłobki, Centrum Inicjatyw Rodzinnych, świadczenia rodzinne
188 000 000
Opieka całodobowa i wsparcie dzienne seniorów
4 700 000
Działania na rzecz seniorów, w tym „Poznań Viva Senior"
5 600 000
Programy zdrowotne, w tym „in vitro” i 24h gabinet ginekologiczno-urologiczny
9,4%
Drogi
588 000 000
Żeby było nam
po drodze
Najważniejsze wydatki bieżące:
81 000 000
Utrzymanie i remonty dróg oraz obiektów inżynieryjnych
36 500 000
Utrzymanie czystości na jezdniach i chodnikach
43 000 000
Oświetlenie dróg publicznych
11 000 000
Utrzymanie zieleni przydrogowej
7,5%
Gospodarka komunalna, ochrona środowiska, zieleń
471 000 000
Zielono
nam
Najważniejsze wydatki bieżące:
255 000 000
System gospodarki odpadami dla Miasta
39 400 000
Utrzymanie Palmiarni i ZOO
22 200 000
Utrzymanie terenów zieleni, parków, zieleńców, trawników, lasów (powyżej 3 tys. ha)
8 800 000
Utrzymanie cmentarzy komunalnych
6 400 000
Utrzymanie schroniska dla zwierząt
4,2%
Kultura
265 000 000
Kultura
dostępna
Najważniejsze wydatki bieżące:
32 700 000
Dofinansowanie przedstawień w teatrach (w tym premier)
28 200 000
Dofinansowanie działalności Biblioteki Raczyńskich
15 000 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury
7 400 000
Opieka nad zabytkami
2,2%
Sport
138 000 000
Zasilamy aktywnych
fizycznie
Najważniejsze wydatki bieżące:
31 700 000
Udostępnianie obiektów sportowych
8 100 000
Imprezy sportowe, rozgrywki ligowe
7 800 000
Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych
13 000 000
Zajęcia sportowo-
-rekreacyjne
1 700 000
Zajęcia nauki pływania dla klas 2-3
1 400 000
Nagrody, wyróżnienia oraz stypendia sportowe
2,0%
Bezpieczeństwo
126 000 000
Dbamy o porządek
i bezpieczeństwo
Najważniejsze wydatki bieżące:
69 300 000
Zapewnienie bezpieczeństwa przez Straż Pożarną
38 100 000
Zapewnienie porządku i ładu przez Straż Miejską
4 100 000
Utrzymywanie hydrantów wykorzystywanych do celów przeciwpożarowych
2 200 000
Wsparcie bieżące i inwestycyjne ochotniczych straży pożarnych
Array ( [0] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2023/03/kórnicka.jpg [1] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2024/04/mosty-ber.jpg [2] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2024/04/golecinska_i_lutycka_iv.23-8_0.jpg [3] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2024/04/golecinska_i_lutycka_iv.23-4.jpg [4] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2023/03/polska.jpg [5] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2022/01/rower.jpg [6] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2023/03/obrazekpic11202198568356006with-ratio16_9-e1713258115196.jpg [7] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2022/01/obrazekpic11016170598305723with-ratio16_9.jpg [8] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2024/04/wawzyniaka_iii.24-3.jpg [9] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2024/04/ścieżka-rowerowa.jpg [10] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2024/04/program_centrum_iii.24-12_0.jpg [11] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2024/04/53627442945_361fa54de5_o.jpg [12] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2024/04/szkola_na_strzeszynie_iv.24-31.jpg [13] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2024/04/sp_68_xi.23-5.jpg [14] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2024/04/xx_lo_vii.22_1_of_6.jpg [15] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2024/04/hala_sportowa_judo_vii.23-5.jpg [16] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2024/04/centrum_piekarstwa_iii.24.jpg [17] => [18] => [19] => [20] => [21] => [22] => [23] => [24] => [25] => [26] => [27] => [28] => [29] => [30] => [31] => [32] => [33] => [34] => [35] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2024/04/zlobki_v.21-0247.jpg )

INWESTYCJE
1 170 000 000 zł

ZmieniajMY miasto!

10.

edycja PBO

22 mln zł

na realizację

150

pomysłów

81 115

mieszkańców zagłosowało

35

zwycięskich projektów

Masz pomysł lub chcesz dowiedzieć się więcej?

Szczegółowy budżet Miasta znajdziesz
w zakładce /Finanse, budżet na stronie: www.bip.poznan.pl

Jeśli masz pytania, zadzwoń na infolinię: 61 646 33 44
© Urząd Miasta Poznania 2019
Polityka cookies

Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
Logo Poznania URZĄD MIASTA POZNANIA, PL. KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ WWW.BIP.POZNAN.PL

Strona internetowa wspierana jest przez: Website Style