Budżet Miasta poznania 2022

Nasz wspólny rok

Budżet Miasta Poznania

Przejdź do kolejnej sekcji

4 665 000 000 zł

Wydatki: 5 827 000 000 zł

Deficyt: 1 162 000 000 zł

4 385 000 000 zł

2020

4 358 000 000 zł

2021

4 488 104 105 zł

2022

DOCHODY
4 665 000 000 zł

Przychody
Udział w PIT, CIT 1 428 000 000
Podatki lokalne i opłaty 1 118 000 000
Subwencja ogólna 982 000 000
Dotacje celowe 607 000 000
Pozostałe dochody 450 000 000
Sprzedaż majątku 80 000 000

WYDATKI
5 828 000 000 zł

Oświata

1 726 000 000

Drogi

663 000 000

Rewitalizacja
i gospodarka przestrzenna, mieszkalnictwo

198 000 000

Bezpieczeństwo

105 000 000

Obsługa długu

157 000 000

Komunikacja miejska

1 093 000 000

Sprawy obywatelskie i administracja

364 000 000

Kultura

161 000 000

Wpłaty do budżetu państwa

116 000 000

Polityka społeczna, rodzinna i zdrowie

541 000 000

Gospodarka komunalna
zieleń

424 000 000

Sport

110 000 000

Rezerwy

170 000 000

Kwoty podano w złotych polskich w zaokrągleniu do setek tysięcy

5 307 000 000 zł

29,6%
Oświata
1 726 000 000
Edukacja
to podstawa
Najważniejsze wydatki bieżące:
1 188 100 000
Utrzymanie placówek samorządowych
(w tym wynagrodzenia)
387 900 000
Dofinansowanie placówek niesamorządowych
5 900 000
Realizacja projektów edukacyjnych
39 200 000
Dowożenie uczennic i uczniów ze specjalnymi potrzebami
105 800 000
Inwestycje oświatowe
18,8%
Komunikacja miejska
1 093 000 000
Coraz lepiej
skomunikowani
Najważniejsze wydatki bieżące:
503 900 000
Obsługa linii tramwajowych i autobusowych MPK
(w tym dopłata Miasta)
113 500 000
Obsługa linii autobusowych
8 przewoźników gminnych
8 700 000
Poznańska Kolej Metropolitalna oraz honorowanie biletów okresowych ZTM w pociągach na terenie Poznania
1 500 000
Wsparcie przewozów pasażerskich w ramach komunikacji autobusowej PKS
8 300 000
Organizacja sprzedaży biletów
300 000
Utrzymanie Poznańskiego Roweru Miejskiego
9 800 000
Zarządzanie i utrzymanie infrastruktury torowo-
-przystankowej
9,3%
Polityka społeczna, rodzinna i zdrowie
541 000 000
Wspieramy się
w potrzebie
Najważniejsze wydatki bieżące:
0
Świadczenia w ramach programu 500+
200 400 000
Polityka prorodzinna, żłobki, Centrum Inicjatyw Rodzinnych, świadczenia rodzinne
139 300 000
Opieka całodobowa i wsparcie dzienne seniorów
4 000 000
Działania na rzecz seniorów, w tym „Poznań Viva Senior"
5 600 000
Programy zdrowotne, w tym „in vitro” i 24h gabinet ginekologiczno-urologiczny
11,4%
Drogi
663 000 000
Żeby było nam
po drodze
Najważniejsze wydatki bieżące:
69 000 000
Utrzymanie i remonty dróg oraz obiektów inżynieryjnych
42 500 000
Utrzymanie czystości na jezdniach i chodnikach
32 500 000
Oświetlenie dróg publicznych
10 100 000
Utrzymanie zieleni przydrogowej
7,3%
Gospodarka komunalna, ochrona środowiska, zieleń
424 000 000
Zielono
nam
Najważniejsze wydatki bieżące:
233 700 000
System gospodarki odpadami dla Miasta
32 600 000
Utrzymanie Palmiarni i ZOO
19 400 000
Utrzymanie terenów zieleni, parków, zieleńców, trawników, lasów (powyżej 3 tys. ha)
7 700 000
Utrzymanie cmentarzy komunalnych
5 300 000
Utrzymanie schroniska dla zwierząt
2,8%
Kultura
161 000 000
Kultura
dostępna
Najważniejsze wydatki bieżące:
27 300 000
Dofinansowanie przedstawień w teatrach (w tym premier)
22 100 000
Dofinansowanie działalności Biblioteki Raczyńskich
10 700 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury
1 500 000
Opieka nad zabytkami
1,9%
Sport
110 000 000
Zasilamy aktywnych
fizycznie
Najważniejsze wydatki bieżące:
31 100 000
Udostępnianie obiektów sportowych
5 300 000
Imprezy sportowe, rozgrywki ligowe
5 900 000
Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych
14 200 000
Zajęcia sportowo-
-rekreacyjne
1 000 000
Zajęcia nauki pływania dla klas 2-3
550 000
Nagrody, wyróżnienia oraz stypendia sportowe
1,8%
Bezpieczeństwo
105 000 000
Dbamy o porządek
i bezpieczeństwo
Najważniejsze wydatki bieżące:
57 100 000
Zapewnienie bezpieczeństwa przez Straż Pożarną
31 700 000
Zapewnienie porządku i ładu przez Straż Miejską
4 200 000
Utrzymywanie hydrantów wykorzystywanych do celów przeciwpożarowych
1 400 000
Wsparcie bieżące i inwestycyjne ochotniczych straży pożarnych
Array ( [0] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2023/03/pst.jpg [1] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2022/01/II-centrum.jpg [2] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2023/03/plansza_6_mala_0.jpg [3] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2023/03/kórnicka.jpg [4] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2023/03/kolaz–siedziba.jpg [5] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2023/03/tunel2.png [6] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2023/03/wiz_2.jpg [7] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2023/03/polska.jpg [8] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2022/01/rower.jpg [9] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2023/03/obrazekpic11202198568356006with-ratio16_9.jpg [10] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2023/03/kolejowa_widok_od_ul_karwowskiego-normal.jpg [11] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2023/03/pokrzywno_ii.23-2.jpg [12] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2023/03/52645778482_dcc8463ea3_o.jpg [13] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2022/01/II-centrum.jpg [14] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2023/03/wiz1.jpg [15] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2023/03/szkoła.jpg [16] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2023/03/obrazekpic11016196260352788with-ratio16_9.jpg [17] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2023/03/xx_lo_vii.22_1_of_6.jpg [18] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2023/03/pod_lipami_viii.20-0780_0.jpg [19] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2019/06/5.jpg [20] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2022/01/obrazekpic11016137761241968with-ratio16_9.jpg [21] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2022/01/kiekrz.png [22] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2022/01/obrazekpic11016150883268560with-ratio16_9.jpg [23] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2022/01/zieleń-e1643065323207.png [24] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2023/03/6013eb51e524e_o_large.jpg [25] => [26] => [27] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2023/03/dps_-_ugory_i.23-6.jpg [28] => https://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2023/03/52593425396_1c07f52c6d_o.jpg [29] => [30] => [31] => )

INWESTYCJE
1 400 000 000 zł

ZmieniajMY miasto!

10.

edycja PBO

22 mln zł

na realizację

150

pomysłów

81 115

mieszkańców zagłosowało

35

zwycięskich projektów

Masz pomysł lub chcesz dowiedzieć się więcej?

Szczegółowy budżet Miasta znajdziesz
w zakładce /Finanse, budżet na stronie: www.bip.poznan.pl

Jeśli masz pytania, zadzwoń na infolinię: 61 646 33 44
© Urząd Miasta Poznania 2019
Polityka cookies

Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
Logo Poznania URZĄD MIASTA POZNANIA, PL. KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ WWW.BIP.POZNAN.PL

Strona internetowa wspierana jest przez: Website Style