Polityka prywatności i cookies

I. Informacje ogólne

W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników strony www.budzetpoznania.pl (zwaną dalej „stroną”) oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, Miasto Poznań informuje o sposobie, w jaki dane przekazane przez użytkowników strony (zwanych dalej „Użytkownikami”) są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.

II. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) udostępnionych przez Użytkownika podczas korzystania ze strony jest Prezydent Miasta z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań. Administrator przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

III. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane użytkowników przetwarzane są w następujących celach:

IV. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Informacje są gromadzone automatycznie w wyniku użytkowania witryny internetowej, (szczegółowe informacje opisano w paragrafie poświęconym Cookies). Informacje te zawierają między innymi:

V. Udostępnianie danych osobowych

Dane, jakie Administrator może ujawnić, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych użytkowników.

VI. Uprawnienia użytkowników

 1. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych
  • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
  • żądania usunięcia danych, gdy:

   • dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
   • po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych
   • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
  • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

   • osoby te kwestionują prawidłowość danych
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
   • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
  Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
  Telefon: 22 531 03 00

VII. Okres przechowywania danych

Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez czas korzystania
z strony, a także po jego zakończeniu w celach:

VIII. Cookies

Strona używa plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

Strona            stosuje dwa typy plików cookies:

 1. wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.),
 2. funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.),
  takie jak:

* Możesz ściągnąć i zainstalować w przeglądarce plugin pozwalający na wyłączenie ciasteczek Google Analytics. Plugin dostępny jest pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies
z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Zmiana ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Polecamy też: Serwis poświęcony plikom cookie

IX. Zmiany Polityki Prywatności i Cookies.

Miasto Poznań zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności i Cookies. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani bezzwłocznie za pomocą strony.

Jeśli Użytkownik korzysta ze strony po wprowadzeniu zmian, akceptuje zmienione zasady. Jeśli zmiany są znaczące, można przekazać wyraźniejsze powiadomienie lub uzyskać zgodę zgodnie z wymogami prawa.

Data wejścia w życie niniejszej Polityki Prywatności i Cookies: 27 października 2021 r.