Budżet Miasta poznania 2019

Nasz wspólny rok

Budżet Miasta Poznania

Przejdź do kolejnej sekcji

4 358 000 000 zł

Wydatki: 5 193 000 000 zł

Deficyt: 835 000 000 zł

3 756 000 000 zł

2019

4 385 000 000 zł

2020

4 358 000 000 zł

2021

DOCHODY
4 358 000 000 zł

Przychody
Udział w PIT, CIT 1 371 000 000
Podatki lokalne i opłaty 748 000 000
Subwencja ogólna 773 000 000
Dotacje celowe 926 000 000
Pozostałe dochody 456 000 000
Sprzedaż majątku 84 000 000

WYDATKI
5 194 000 000 zł

Oświata

1 410 000 000

Drogi

586 000 000

Rewitalizacja
i gospodarka przestrzenna, mieszkalnictwo

171 000 000

Bezpieczeństwo

100 000 000

Obsługa długu

26 000 000

Komunikacja miejska

1 017 000 000

Sprawy obywatelskie i administracja

210 000 000

Kultura

163 000 000

Wpłaty do budżetu państwa

107 000 000

Polityka społeczna, rodzinna i zdrowie

993 000 000

Gospodarka komunalna
zieleń

237 000 000

Sport

83 000 000

Rezerwy

91 000 000

Kwoty podano w złotych polskich w zaokrągleniu do setek tysięcy

5 154 000 000 zł

27,1%
Oświata
1 410 000 000
Edukacja
to podstawa
Najważniejsze wydatki bieżące:
1 095 900 000
Utrzymanie placówek samorządowych
(w tym wynagrodzenia)
235 800 000
Dofinansowanie placówek niesamorządowych
22 300 000
Realizacja projektów edukacyjnych
7 400 000
Dowożenie uczennic i uczniów ze specjalnymi potrzebami
19,6%
Komunikacja miejska
1 017 000 000
Coraz lepiej
skomunikowani
Najważniejsze wydatki bieżące:
384 900 000
Obsługa linii tramwajowych i autobusowych MPK
(w tym dopłata Miasta)
80 700 000
Obsługa linii autobusowych
8 przewoźników gminnych
8 300 000
Organizacja sprzedaży biletów
7 000 000
Utrzymanie Poznańskiego Roweru Miejskiego
7 300 000
Zarządzanie i utrzymanie infrastruktury torowo-
-przystankowej
19,1%
Polityka społeczna, rodzinna i zdrowie
993 000 000
Wspieramy się
w potrzebie
Najważniejsze wydatki bieżące:
493 100 000
Świadczenia w ramach programu 500+
183 069 400
Polityka prorodzinna, żłobki, Centrum Inicjatyw Rodzinnych, świadczenia rodzinne
121 982 600
Opieka całodobowa i wsparcie dzienne seniorów
6 500 000
Programy zdrowotne, w tym „in vitro” i 24h gabinet ginekologiczno-urologiczny
4 900 000
Działania na rzecz seniorów, w tym „Poznań Viva Senior"
11,3%
Drogi
586 000 000
Żeby było nam
po drodze
Najważniejsze wydatki bieżące:
61 100 000
Utrzymanie i remonty dróg oraz obiektów inżynieryjnych
37 100 000
Utrzymanie czystości na jezdniach i chodnikach
27 300 000
Oświetlenie dróg publicznych
10 400 000
Utrzymanie zieleni przydrogowej
4,6%
Gospodarka komunalna, ochrona środowiska, zieleń
237 000 000
Zielono
nam
Najważniejsze wydatki bieżące:
66 000 000
Zagospodarowanie odpadów - spalarnia
25 400 000
Utrzymanie Palmiarni i ZOO
20 200 000
Utrzymanie terenów zieleni, parków, zieleńców, trawników, lasów (powyżej 3 tys. ha)
6 500 000
Utrzymanie cmentarzy komunalnych
3 700 000
Utrzymanie schroniska dla zwierząt
3,1%
Kultura
163 000 000
Kultura
dostępna
Najważniejsze wydatki bieżące:
23 000 000
Dofinansowanie przedstawień w teatrach (w tym premier)
21 100 000
Dofinansowanie działalności Biblioteki Raczyńskich
11 900 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury
7 300 000
Opieka nad zabytkami
1,6%
Sport
83 000 000
Zasilamy aktywnych
fizycznie
Najważniejsze wydatki bieżące:
27 400 000
Udostępnianie obiektów sportowych
4 700 000
Imprezy sportowe, rozgrywki ligowe
5 400 000
Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych
8 300 000
Zajęcia sportowo-
-rekreacyjne
800 000
Zajęcia nauki pływania dla klas 2-3
1 100 000
Nagrody, wyróżnienia oraz stypendia sportowe
1,9%
Bezpieczeństwo
100 000 000
Dbamy o porządek
i bezpieczeństwo
Najważniejsze wydatki bieżące:
52 500 000
Zapewnienie bezpieczeństwa przez Straż Pożarną
27 700 000
Zapewnienie porządku i ładu przez Straż Miejską
4 600 000
Utrzymywanie hydrantów wykorzystywanych do celów przeciwpożarowych
Array ( [0] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2019/06/1.jpg [1] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2019/06/2.jpg [2] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2021/01/gr.png [3] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2019/06/4.jpg [4] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2019/06/5.jpg [5] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2019/06/9.jpg [6] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2021/01/stary.png [7] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2019/06/11.jpg [8] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2021/01/fort.png [9] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2021/01/62.jpg [10] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2021/01/malta.png [11] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2021/01/szkola-chorlana.png [12] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2021/01/38e.jpg [13] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2021/01/schr.png [14] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2020/01/01_02_calosc_basen_zwyciestwa_knc_fin_08.jpg [15] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2020/01/ul-sw-wawrzynca-obecniepic11016118398197406with-ratio16_9.jpg [16] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2020/01/III-LO.jpg [17] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2020/01/fot-pimpic11202134469233829with-ratio16_9.jpg )

INWESTYCJE
1 356 000 000zł

ZmieniajMY miasto!

9.

edycja PBO

21 mln zł

na realizację

175

pomysłów

87 575

mieszkańców zagłosowało

34

zwycięskich projektów

Masz pomysł lub chcesz dowiedzieć się więcej?

Szczegółowy budżet Miasta znajdziesz
w zakładce /Finanse, budżet na stronie: www.bip.poznan.pl

Jeśli masz pytania, zadzwoń na infolinię: 61 646 33 44
© Urząd Miasta Poznania 2019
Polityka cookies

Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
Logo Poznania URZĄD MIASTA POZNANIA, PL. KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ WWW.BIP.POZNAN.PL

Strona internetowa wspierana jest przez: Website Style