Budżet Miasta poznania 2019

Nasz wspólny rok

Budżet Miasta Poznania

Przejdź do kolejnej sekcji

4 385 000 000 zł

Wydatki: 5 154 000 000 zł

Deficyt: 769 000 000 zł

3 613 700 000 zł

2018

3 756 200 000 zł

2019

4 385 000 000 zł

2020

DOCHODY
4 385 000 000 zł

Przychody
Udział w PIT, CIT 1 391 000 000
Podatki lokalne i opłaty 726 000 000
Subwencja ogólna 721 000 000
Dotacje celowe 982 000 000
Pozostałe dochody 474 000 000
Sprzedaż majątku 91 000 000

WYDATKI
5 154 000 000 zł

Oświata

1 339 000 000

Drogi

625 000 000

Rewitalizacja
i gospodarka przestrzenna, mieszkalnictwo

156 000 000

Bezpieczeństwo

92 000 000

Obsługa długu

48 000 000

Komunikacja miejska

931 000 000

Sprawy obywatelskie i administracja

201 000 000

Kultura

175 000 000

Wpłaty do budżetu państwa

95 000 000

Polityka społeczna, rodzinna i zdrowie

1 005 000 000

Gospodarka komunalna
zieleń

260 000 000

Sport

110 000 000

Rezerwy

117 000 000

Kwoty podano w złotych polskich w zaokrągleniu do setek tysięcy

5 154 000 000 zł

26%
Oświata
1 339 000 000
Edukacja
to podstawa
Najważniejsze wydatki bieżące:
1 034 600 000
Utrzymanie placówek samorządowych
(w tym wynagrodzenia)
203 000 000
Dofinansowanie placówek niesamorządowych
22 800 000
Realizacja projektów edukacyjnych
8 500 000
Dowożenie uczennic i uczniów ze specjalnymi potrzebami
18,1%
Komunikacja miejska
931 000 000
Coraz lepiej
skomunikowani
Najważniejsze wydatki bieżące:
381 300 000
Obsługa linii tramwajowych i autobusowych MPK
(w tym dopłata Miasta)
76 800 000
Obsługa linii autobusowych
8 przewoźników gminnych
9 100 000
Organizacja sprzedaży biletów
6 400 000
Utrzymanie Poznańskiego Roweru Miejskiego
5 500 000
Zarządzanie i utrzymanie infrastruktury torowo-
-przystankowej
19,5%
Polityka społeczna, rodzinna i zdrowie
1 005 000 000
Wspieramy się
w potrzebie
Najważniejsze wydatki bieżące:
542 800 000
Świadczenia w ramach programu 500+
188 600 000
Polityka prorodzinna, żłobki, Centrum Inicjatyw Rodzinnych, świadczenia rodzinne
98 900 000
Opieka całodobowa i wsparcie dzienne seniorów
5 900 000
Programy zdrowotne, w tym „in vitro” i 24h gabinet ginekologiczno-urologiczny
4 600 000
Działania na rzecz seniorów, w tym „Poznań Viva Senior"
12,1%
Drogi
625 000 000
Żeby było nam
po drodze
Najważniejsze wydatki bieżące:
62 100 000
Utrzymanie i remonty dróg oraz obiektów inżynieryjnych
39 000 000
Utrzymanie czystości na jezdniach i chodnikach
27 500 000
Oświetlenie dróg publicznych
10 400 000
Utrzymanie zieleni przydrogowej
5%
Gospodarka komunalna, ochrona środowiska, zieleń
260 000 000
Zielono
nam
Najważniejsze wydatki bieżące:
65 700 000
Zagospodarowanie odpadów - spalarnia
24 300 000
Utrzymanie Palmiarni i ZOO
17 800 000
Utrzymanie terenów zieleni, parków, zieleńców, trawników, lasów (powyżej 3 tys. ha)
6 400 000
Utrzymanie cmentarzy komunalnych
3 300 000
Utrzymanie schroniska dla zwierząt
3,4%
Kultura
175 000 000
Kultura
dostępna
Najważniejsze wydatki bieżące:
22 000 000
Dofinansowanie przedstawień w teatrach (w tym premier)
20 200 000
Dofinansowanie działalności Biblioteki Raczyńskich
11 500 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury
4 800 000
Opieka nad zabytkami
2,1%
Sport
110 000 000
Zasilamy aktywnych
fizycznie
Najważniejsze wydatki bieżące:
24 600 000
Udostępnianie obiektów sportowych
5 300 000
Imprezy sportowe, rozgrywki ligowe
5 400 000
Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych
5 200 000
Zajęcia sportowo-
-rekreacyjne
900 000
Zajęcia nauki pływania dla klas 2-3
1 100 000
Nagrody, wyróżnienia oraz stypendia sportowe
1,8%
Bezpieczeństwo
92 000 000
Dbamy o porządek
i bezpieczeństwo
Najważniejsze wydatki bieżące:
47 200 000
Zapewnienie bezpieczeństwa przez Straż Pożarną
26 700 000
Zapewnienie porządku i ładu przez Straż Miejską
3 600 000
Utrzymywanie hydrantów wykorzystywanych do celów przeciwpożarowych
Array ( [0] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2019/06/1.jpg [1] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2019/06/2.jpg [2] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2019/06/3.jpg [3] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2019/06/4.jpg [4] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2019/06/5.jpg [5] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2019/06/9.jpg [6] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2019/06/10.jpg [7] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2019/06/11.jpg [8] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2019/06/13.jpg [9] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2019/06/14.jpg [10] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2019/06/16.jpg [11] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2019/06/17.jpg [12] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2019/06/21.jpg [13] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2020/01/p_n_r.png [14] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2020/01/01_02_calosc_basen_zwyciestwa_knc_fin_08.jpg [15] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2020/01/ul-sw-wawrzynca-obecniepic11016118398197406with-ratio16_9.jpg [16] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2020/01/III-LO.jpg [17] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2020/01/fot-pimpic11202134469233829with-ratio16_9.jpg )

INWESTYCJE
1 356 000 000zł

ZmieniajMY miasto!

8.

edycja PBO

21 mln zł

na realizację

350

pomysłów

68 000

mieszkańców zagłosowało

35

zwycięskich projektów

Masz pomysł lub chcesz dowiedzieć się więcej?

Szczegółowy budżet Miasta znajdziesz
w zakładce /Finanse, budżet na stronie: www.bip.poznan.pl

Jeśli masz pytania, zadzwoń na infolinię: 61 646 33 44
© Urząd Miasta Poznania 2019
Polityka cookies

Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję