Budżet Miasta poznania 2019

Nasz wspólny rok

Budżet Miasta Poznania

Przejdź do kolejnej sekcji

4 385 000 000 zł

Wydatki: 4 440 000 000 zł

Deficyt: 769 000 000 zł

3 510 100 000 zł

2017

3 613 700 000 zł

2018

3 756 200 000 zł

2019

DOCHODY
4 385 000 000 zł

Przychody
Udział w PIT, CIT 1 391 000 000
Podatki lokalne i opłaty 726 000 000
Subwencja ogólna 721 000 000
Dotacje celowe 982 000 000
Pozostałe dochody 474 000 000
Sprzedaż majątku 91 000 000

WYDATKI
5 154 000 000 zł

Oświata

1 339 000 000

Drogi

625 000 000

Rewitalizacja
i gospodarka przestrzenna, mieszkalnictwo

156 000 000

Bezpieczeństwo

92 000 000

Obsługa długu

48 000 000

Komunikacja miejska

931 000 000

Sprawy obywatelskie i administracja

201 000 000

Kultura

175 000 000

Wpłaty do budżetu państwa

95 000 000

Polityka społeczna, rodzinna i zdrowie

1 005 000 000

Gospodarka komunalna
zieleń

260 000 000

Sport

110 000 000

Rezerwy

117 000 000

Kwoty podano w złotych polskich w zaokrągleniu do setek tysięcy

4 400 000 000 zł

28,2%
Oświata
1 253 000 000
Edukacja
to podstawa
Najważniejsze wydatki bieżące:
932 300 000
Utrzymanie placówek samorządowych
(w tym wynagrodzenia)
185 000 000
Dofinansowanie placówek niesamorządowych
21 800 000
Realizacja projektów edukacyjnych
11 800 000
Dowożenie uczennic i uczniów ze specjalnymi potrzebami
18,3%
Komunikacja miejska
812 000 000
Coraz lepiej
skomunikowani
Najważniejsze wydatki bieżące:
387 600 000
Obsługa linii tramwajowych i autobusowych MPK
(w tym dopłata Miasta)
76 700 000
Obsługa linii autobusowych
8 przewoźników gminnych
12 200 000
Organizacja sprzedaży biletów
6 000 000
Utrzymanie Poznańskiego Roweru Miejskiego
5 500 000
Zarządzanie i utrzymanie infrastruktury torowo-
-przystankowej
15,1%
Polityka społeczna, rodzinna i zdrowie
669 000 000
Wspieramy się
w potrzebie
Najważniejsze wydatki bieżące:
210 100 000
Świadczenia w ramach programu 500+
199 600 000
Polityka prorodzinna, żłobki, Centrum Inicjatyw Rodzinnych, świadczenia rodzinne
88 900 000
Opieka całodobowa i wsparcie dzienne seniorów
6 200 000
Programy zdrowotne, w tym „in vitro” i 24h gabinet ginekologiczno-urologiczny
5 600 000
Działania na rzecz seniorów, w tym „Poznań Viva Senior"
12,4%
Drogi
549 000 000
Żeby było nam
po drodze
Najważniejsze wydatki bieżące:
70 200 000
Utrzymanie i remonty dróg oraz obiektów inżynieryjnych
34 000 000
Utrzymanie czystości na jezdniach i chodnikach
27 700 000
Oświetlenie dróg publicznych
11 000 000
Utrzymanie zieleni przydrogowej
4,2%
Gospodarka komunalna, ochrona środowiska, zieleń
187 000 000
Zielono
nam
Najważniejsze wydatki bieżące:
63 700 000
Zagospodarowanie odpadów - spalarnia
23 200 000
Utrzymanie Palmiarni i ZOO
17 600 000
Utrzymanie terenów zieleni, parków, zieleńców, trawników, lasów (powyżej 3 tys. ha)
6 100 000
Utrzymanie cmentarzy komunalnych
3 000 000
Utrzymanie schroniska dla zwierząt
3,6%
Kultura
160 000 000
Kultura
dostępna
Najważniejsze wydatki bieżące:
23 000 000
Dofinansowanie przedstawień w teatrach (w tym premier)
22 100 000
Dofinansowanie działalności Biblioteki Raczyńskich
13 700 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury
5 900 000
Opieka nad zabytkami
2,7%
Sport
118 000 000
Zasilamy aktywnych
fizycznie
Najważniejsze wydatki bieżące:
26 400 000
Udostępnianie obiektów sportowych
6 700 000
Imprezy sportowe, rozgrywki ligowe
5 800 000
Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych
4 600 000
Zajęcia sportowo-
-rekreacyjne
900 000
Zajęcia nauki pływania dla klas 2-3
700 000
Nagrody, wyróżnienia oraz stypendia sportowe
2,1%
Bezpieczeństwo
95 000 000
Dbamy o porządek
i bezpieczeństwo
Najważniejsze wydatki bieżące:
47 100 000
Zapewnienie bezpieczeństwa przez Straż Pożarną
25 200 000
Zapewnienie porządku i ładu przez Straż Miejską
4 500 000
Utrzymywanie hydrantów wykorzystywanych do celów przeciwpożarowych
0,9%
Mieszkalnictwo
41 000 000
Zwiększamy dostępność
mieszkań
Najważniejsze wydatki bieżące:
28 600 000
Modernizacja budynków komunalnych
1 728 000
Miejskie Biuro Najmu
1 000 000
Mieszkania treningowe
330 000
Pokrycie partycypacji za najemców z listy oczekujących na zapewnienie mieszkania

Sprawdź, jak liczą się Twoje podatki

Podaj kwotę swojego miesięcznego wynagrodzenia brutto w kalkulatorze.

Twój miesięczny podatek, który miasto przeznaczy na realizację zadań
 zł
Rodzinka

Oświata

0

 zł

Rodzinka

Polityka społeczna, rodzinna i zdrowie

0

 zł

Tramwaj niebieski

Komunikacja miejska

0

 zł

Sygnalizator

Drogi

0

 zł

Zarządzanie miastem

Sprawy obywatelskie

0

 zł

Sygnalizator

Kultura

0

 zł

Piłka

Sport

0

 zł

Ławeczka

Rewitalizacja
i gospodarka przestrzenna

0

 zł

Parasolka

Bezpieczeństwo

0

 zł

Portmonetka ciężarna

Rezerwy

0

 zł

Portmonetka otwarta

Wpłaty do budżetu państwa

0

 zł

Kalkulator

Obsługa długu

0

 zł

Drzewko

Gospodarka komunalna, zieleń

0

 zł

Domek

0

 zł

Array ( [0] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2019/06/1.jpg [1] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2019/06/2.jpg [2] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2019/06/3.jpg [3] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2019/06/4.jpg [4] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2019/06/5.jpg [5] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2019/06/6.jpg [6] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2019/06/7.jpg [7] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2019/06/8.jpg [8] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2019/06/9.jpg [9] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2019/06/10.jpg [10] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2019/06/11.jpg [11] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2019/06/12.jpg [12] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2019/06/13.jpg [13] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2019/06/14.jpg [14] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2019/06/15.jpg [15] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2019/06/16.jpg [16] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2019/06/17.jpg [17] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2019/06/18.jpg [18] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2019/02/tor_regatowy.jpg [19] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2019/06/19.jpg [20] => http://budzetpoznania.pl/wp-content/uploads/2019/06/21.jpg )

INWESTYCJE
1 155 000 000 zł

ZmieniajMY miasto!

8

edycja PBO

21 mln zł

na realizację

350

pomysłów

68 000

mieszkańców zagłosowało

35

zwycięskich projektów

Masz pomysł lub chcesz dowiedzieć się więcej?

Szczegółowy budżet Miasta znajdziesz
w zakładce /Finanse, budżet na stronie: www.bip.poznan.pl

Jeśli masz pytania, zadzwoń na infolinię: 61 646 33 44
© Urząd Miasta Poznania 2019
Polityka cookies

Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję